لیست ایچومنت های Don Bradman Cricket 14 لیک شد – گیم لایو

لیست ایچومنت های Don Bradman Cricket 14 لیک شد – گیم لایو

طراحان عصر نوین موزیک بازی
 • نوشته شده توسط : UNCLEAR در تاریخ : ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
  چاپ این صفحه

  به تازه گی اخبار جدیدی از این  نسخه از سری بازی های اسپرت | sport | معرفی شده است که میتواند برای طرفداران سری بازی های کریکت اخبار خوب و جذابی باشد اخبار منتشر شده حاکی از لیست ایچومنت های بازی است.این خبر که با تازه گی توسط شرکت سازنده این عنوان منتشر شده است توانسته صدای زیادی در بین طرفداران سری بازی های اسپرت ایجاد کند.این عنوان قرار است در سال جاری برای کنسول های نسل هفتم و رایانه های شخصی منتشر شود.در ادامه میتوانید ایچومنت های منتشر شده از بازی را به صورت کامل مشاهده کنید.

  1 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Dr. Frankenstein I Presume ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Create a player in the Don Bradman Academy. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  2 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Chairman of Selectors ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Create a team in the Don Bradman Academy. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  3 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Popular Vote ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Rate 5 user generated players in the Cricket Academy. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  4 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Nets Practice ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Get a streak of 50 in Nets Practice Mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  5 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Don’t Mind If I Do ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Play online with a team you have downloaded in the Don Bradman Academy. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  6 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Look What I Did! ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Share a team in the Don Bradman Academy. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  7 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Better Together ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Play an online match with a friend. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  8 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد World Tour ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Play a match at every ground. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  9 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Bowlers Game ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Limit opponent to less than 50 runs in an innings. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  10 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد A Good Start ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Win a career match. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  11 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Mine! ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take an outfield catch. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  12 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Practice Makes Perfect ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Complete the match practice tutorials for pace and spin bowling, batting, running and fielding. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  13 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Wicket Maiden ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Bowl an over with a wicket and no runs conceded. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  14 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Extra, Extra ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Bowl 120 deliveries in an innings without conceding any extras. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  15 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد All Comers ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Win 3 Ranked online games. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  16 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Five For ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take 5 wickets in an innings with one bowler. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  17 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Centurion ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Score a century with a batsman. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  18 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Now Go Fetch It ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Hit a 6 with a straight drive. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  19 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Showing Intent ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Hit a 6 with the first ball of an innings. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  20 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Early Breakthrough ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take a wicket with the first ball of an innings. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  21 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Direct Hit ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Run out a batsman with a direct hit. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  22 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Career Bowler ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take 100 Wickets with your career player. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  23 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Career Batsman ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Score 2000 Runs with your career player. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  24 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد International Stardom ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Be selected to play for your International team in Career Mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  25 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Captain’s Knock ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Score a double century with your captain. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  26 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد An Innings And… ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Beat a team by an innings. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  27 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Record 11 ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Have your number 11 batsman score 99 or more. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  28 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Safe Hands ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Dismiss a team with just catches. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  29 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Opening Stand ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Score 300 runs in a Test match with your opening batsmen. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  30 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Get to Grips ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Win a Test match on Legend difficulty. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  31 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Nervous Nineties ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Get a batsman out while they are in the 90′s. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  32 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Sobering Effort ۹۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Hit 6 sixes in an over. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  33 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Catches Win Matches ۹۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take a total of 500 catches. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  34 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Legend Bowler ۱۰۰gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take a total of 800 wickets. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  35 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Legend Batsman ۱۰۰gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Score a total of 16000 runs. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد

درباره نویسنده : UNCLEAR

زندگی واقعی نیست

یک دیدگاه

امتیاز بازیها
موضوعات داغ هفته
کلیه حقوق مادی و معنوی برای گیم لایو محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد. طراحی شده توسط : طراحان عصر نوین