لیست تروفی های Don Bradman Cricket منتشر شد – گیم لایو

لیست تروفی های Don Bradman Cricket منتشر شد – گیم لایو

طراحان عصر نوین موزیک بازی
 • نوشته شده توسط : UNCLEAR در تاریخ : ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
  چاپ این صفحه

  چندی پیش قبل از انتشار خبری هایی مبنی بر لیست ایچومنت های نسخه ایکس باکس بازی منتشر شد و گیمر های طرفدار این سری منتظر لیست تروفی های این عنوان اسپرت برای کنسول play station 3 بودند و سر انجامرشکت سازنده اخبار جدیدی مبنی بر لیست تروفی های این عنوان منتشر کرده است که میتواند برای طرفداران این سری جالب باشد.این عنوان قرار است در تاریخ ۱۱ اوریل برای پلتفرم های نسل هفتم و رایانه های شخصی نیز منتشر شود. در ادامه میتوانید لیست تروفی های این عنوان را  مشاهده نمایید.

  c07 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد The Don trophy platinum لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Collect all Trophies. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  343 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Dr. Frankenstein I Presume trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Create a player in the Don Bradman Academy. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  0c9 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Chairman of Selectors trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Create a team in the Don Bradman Academy. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  2cf لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Popular Vote trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Rate 5 user generated players in the Cricket Academy. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  71b لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Nets Practice trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Get a streak of 50 in Nets Practice Mode. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  8c6 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Don’t Mind If I Do trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Play online with a team you have downloaded in the Don Bradman Academy. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  a9f لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Look What I Did! trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Share a team in the Don Bradman Academy. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  e42 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Better Together trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Play an online match with a friend. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  f49 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد World Tour trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Play a match at every ground. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  89c لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Bowlers Game trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Limit the batting team to less than 50 runs in an innings. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  648 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد A Good Start trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Win a career match. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  bb6 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Mine! trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take an outfield catch. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  332 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Practice Makes Perfect trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Complete the spin, pace and batting tutorials in Match Practice Mode in one session. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  97b لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Wicket Maiden trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Bowl an over with a wicket and no runs conceded. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  213 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Extra, Extra trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Bowl 120 deliveries in an innings without conceding any extras. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  9eb لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد All Comers trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Win 3 Ranked online games. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  036 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Five For trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take 5 wickets in an innings with one bowler. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  7d0 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Centurion trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Score a century with a batsman. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  178 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Now Go Fetch It trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Hit a 6 with a straight drive. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  59f لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Showing Intent trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Hit a 6 with the first ball of an innings. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  659 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Early Breakthrough trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take a wicket with the first ball of an innings. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  1b5 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Direct Hit trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Run out a batsman with a direct hit. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  7f9 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Career Bowler trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take 100 Wickets with your career player. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  d07 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Career Batsman trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Score 2000 Runs with your career player. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  03e لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد International Stardom trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Be selected to play for your International team in Career Mode. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  337 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Captain’s Knock trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Score a double century with your captain. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  c7e لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد An Innings And… trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Beat a team by an innings. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  2f2 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Record 11 trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Have your number 11 batsman score 99 or more. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  320 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Safe Hands trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Dismiss a team with just catches. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  eff لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Opening Stand trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Score 300 runs in a Test match with your opening batsmen. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  df2 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Get to Grips trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Win a Test match on Legendary difficulty. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  b18 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Nervous Nineties trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Get a batsman out while they are in the 90′s. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  555 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Sobering Effort trophy gold لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Hit 6 sixes in an over. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  8da لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Catches Win Matches trophy gold لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take a total of 500 catches. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  a15 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Legend Bowler trophy gold لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Take a total of 800 wickets. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  253 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Legend Batsman trophy gold لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
  Score a total of 16000 runs. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد

درباره نویسنده : UNCLEAR

زندگی واقعی نیست

یک دیدگاه

امتیاز بازیها
موضوعات داغ هفته
کلیه حقوق مادی و معنوی برای گیم لایو محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد. طراحی شده توسط : طراحان عصر نوین