اطلاعات جدید از عنوان TITAN FALL

چندی پیش اطلاعات جدید از عنوان جدید و بسیار محبوب TITAN FALL به دستمان رسید. این اطلاعات حاکی از مراحل انلاک شده بازی به همراه ایچومنت های بازی است که از طرف شرکت سازنده  Respawn  منتشر شده است.از انجا که چیزی به عرضه بازی نمانده است شرکت مذکور هر روز اطلاعات جدیدی از این شاهکار منتشر میکند. در پایین میتوانید لیست منتشر شده از طرف شرکت Respawn  را مشاهده کنید.

مراحل انلاک شده:

 • R-97 Compact SMG – ۶
 • Arc Grenade – ۷
 • Stim – ۸
 • Longbow-DMR Sniper – ۹
 • Slaved Warheads – ۱۱
 • Electric Smoke – ۱۲
 • Fast Autoloader – ۱۳
 • Warpfall Transmitter – ۱۴
 • Plasma Railgun – ۱۶
 • Satchel Charge – ۱۷
 • G2A4 Rifle – ۱۸
 • Active Radar Pulse – ۱۹
 • Arc Cannon – ۲۱
 • Mag Launcher Anti-Titan – ۲۲
 • Core Extender – ۲۲
 • Cluster Missile – ۲۴
 • Particle Wall – ۲۶
 • B3 Wingman – ۲۷
 • Triple Threat – ۲۸
 • Hemlok BF-R – ۲۹
 • Arc Mine – ۳۱
 • Multi-Target Missile System – ۳۲
 • Charge Rifle Anti-Titan – ۳۳
 • C.A.R.SMG – ۳۴
 • Run N Gun Kit – ۳۶
 • Dead Man’s Trigger – ۳۷
 • Dash Quickcharger – ۳۸
 • Spitfire LMG – ۳۹
 • Big Punch – ۴۱
 • Quick Reload Kit – ۴۲
 • Icepick – ۴۳
 • Kraber-AP Sniper – ۴۴
 • Tactical Reactor – ۴۶
 • Core Accelerator – ۴۷
 • Stealth Kit – ۴۸
 • Guardian Chip – ۴۹
 • لیست ایچومنت های بازی
 • titanfall-achievement-list
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.