ایچومنت های FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014 لیک شد

رقیب اصلی عنوان بسیار محبوب PES یعنی فیفا قرار است نسخه ویرایش شده و یا EDIT شده جدیدی از سری بازی های FIFA اراعه کند.این عنوان قرار است تحت نام FIFA WOLD CUP BRAZIL 2014 منتشر شود. این نسخه از این سری مخصوص جام جهانی ۲۰۱۴ است که توسط شرکت بزرگ EA در حال ساخت و توسعه است.هنوز تاریخ انتشار این عنوان مشخص نشده است اما شرکت EA اطلاعاتی جدید از بازی را در اختیار گیمر های گذاشته است.از جمله این اخبار میتوان به ایچومنت های بازی اشاره کردکه توسط شرکت مذکور به صورت رسمی منتشر شده است.در ادامه میتوانید ایچومنت های منتشر شده ازا ین عنوان را مشاهده نمایید.

UP8T790=لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد FIFA World Cup™ Winners ۲۵gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Win the FIFA World Cup™ in any offline mode comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPzpbEU=لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Europe Qualifier ۲۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Qualify as a team from Europe in Road to the FIFA World Cup™ or Captain Your Country modes comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UP0JlNY=لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Asia Qualifier ۲۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Qualify as a team from Asia in Road to the FIFA World Cup™ or Captain Your Country modes comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UP8onWM=لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Oceania Qualifier ۲۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Qualify as a team from Oceania in Road to the FIFA World Cup™ or Captain Your Country modes comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UP7IZfA=لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد CONCACAF Qualifier ۲۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Qualify as a team from CONCACAF in Road to the FIFA World Cup™ or Captain Your Country modes comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPtqjgk=لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد South America Qualifier ۲۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Qualify as a team from South America in Road to the FIFA World Cup™ or Captain Your Country modes comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPqKdpo=لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Africa Qualifier ۲۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Qualify as a team from Africa in Road to the FIFA World Cup™ or Captain Your Country modes comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPirfy8= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Concede No Goals ۲۵gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
In the 2014 FIFA World Cup™ Finals get to the R16 without conceding a goal – Semi-Pro or higher comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPlLh7w= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Landslide ۲۵gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Match the biggest margin of victory in FIFA World Cup™ history – Win by 9 goals in single player comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPpsk7I= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد A “Braziliant” Performance ۲۵gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Match the record set by Brazil in 1958 by scoring 5 or more in the final – Semi-Pro or higher comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPuMayE= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Shoe In For The Boot ۲۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Score 5+ goals with a single player in a FIFA World Cup™ match – Semi-Pro or higher comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPijNI0= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Man Of THE Match ۲۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Score a hattrick in the FIFA World Cup™ final – Semi-Pro or higher comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPqCPTg= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Lead Your Nation ۲۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Become Captain in Captain Your Country comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPtixas= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Class Act ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Score 13 goals over the course of the FIFA World Cup™ Finals �?? Semi-Pro or higher comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UP7ALlI= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Nail Biter ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Win a FIFA World Cup™ Finals match by way of a penalty shootout – offline only comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UP8g1sE= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Guess What Mum! ۱۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Make the first squad cut in Captain Your Country comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UP0B33Q= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Pack Your Bags ۲۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Make the final 23 in Captain Your Country comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPpmlQc= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Playmaker ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Get 10 assists with your player in Captain Your Country comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPuGbZQ= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Man Of The Match ۱۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Earn Man of the Match in a Captain Your Country game on Semi-Pro or higher comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPmnZCE= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Boyhood Dream ۵۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Win the FIFA World Cup™ as the Captain in Captain Your Country comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPhHnLI= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Perfect! ۱۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Get 100% of the point target in an adidas miCoach training drill in CYC, RTWC or FWC mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UP3ld0s= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Practice Makes Perfect! ۲۵gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Complete 10 adidas miCoach training sessions in CYC, RTWC or FIFA World Cup modes comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPwFj9g= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Stole The Show ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Have your player win the Golden Ball in Captain Your Country comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UP4khm0= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد If The Boot Fits ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Have your player win the Golden Boot in Captain Your Country comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UP Efv4= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد World Traveller ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
Reach 50% of completion or more at least in 3 FIFA regions in Story of Qualifying comments g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد
UPzjavA= لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد Conqueror ۵۰gp g لیست اچیومنت های عنوان 2014 FIFA World Cup Brazil منتشر شد