نمرات عنوان YOSHI’S NEW ISLAND منتشر شد

چیزی از انتشای این عنوان در اروپا نمیگذرد که این عنوان مورد انتقاد خبر رسانی ها و گیمر های اروپا قرار گرفتنه است و نمراتی هم از این عنوان منتش شده است که میتواند نوید خوبی برای دارنده گان کنسول  NINTENDO 3DS  باشد.این نمرات که هنوز کامل نیستند و تعداد کمی از سایت های منتقد  به این نسخه از سری بازی های YOSHI نمره داده اند. نمرات منتشر شده از این عنوان زیبا و دو بعدی را میتوانید در ادامه مشاهده کنید که نمرات خوبی هم برای این عنوان به حساب می اید.

CVG -6
Polygon- 7.5
Eurogamer – ۴
Nintendo Life – ۵
Joystiq – ۴/۵
God is a Geek – ۶
NowGamer – ۷٫۵
Destructoid – ۷

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.