جدول امار فروش بریتانیا و صدر نشینی TITAN FALL

چیزی از انتشار این عنوان بسیار زیبا نمیگذرد که این عنوان طی دو هفته متوالی توانسته صدر نشین باشد و این خبر میتواند برای سازنده گان بازی و طرفداران کنسول X ONE خبر خوبی باشد. بریتانیا هر هفته اماری از فروش بازی های منتشر شده منتشر میکند که تعداد فروش هر عنوان را در هفته معین میکند.صدر نیشنی و عروج تایتان ها میتواند بسیار امید خوبی برای MICRO SOFT باشد. البته این شرکت تا به حال توانسته عنوان TITANFALL را تحت انحصار خود قرار دهد در ادامه میتوانید امار فروش این هفته ره مشاهده نمایید.

  1. Titan fall
  2. Dark Souls 2
  3. South Park: The Stick of Truth
  4. The LEGO Movie Video game
  5. Thief
  6. FIFA 14
  7. Plants Vs Zombies: Garden Warfare
  8. Call of Duty: Ghosts
  9. Mine craft :X box 360 Edition
  10. Battlefield 4

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.