نمرات INFAMOUS SECOND SON لیک شد | پیروزی پسر دوم |

چیزی  از انتشار این عنوان بسیار زیبا برای کنسول نسل بعدی شرکت سونی  یعنی PS4 نمیگذرد که منتقدان صنعت گیم نمرات اولیه این عنوان را منتشر کرده اند که این خبر میتواند برای دارنده گان PS4 خبر خوبی باشد چرا کهنمرات بازی طوری که شرکت سازنده میخواست منتشر شده است و این عنوان بسیار زیبا از سری بازی های INFAMOUS توانسط موفقیت های زیادی را کسب کند و نمرات خوبی را به خود اختصاص دهد.در ادامه میتوانید نمرات منتشر شده از این عنوان را مشاهده نمایید.

Euro gamer – ۷
PushSquare – ۸
God is a Geek – ۷
E G M – ۹ ۰
P S U – ۱۰
Destructiod – ۹٫۵
US Gamer – ۴/۵
Joy Stiq – ۴٫۵/۵
O P M – ۸
Now Gamer – ۸
Digital Spy – ۳/۵
Games pot – ۸
I G N – ۸٫۷
Kotaku – Yes
Polygon – ۸٫۵
C V G – ۷
Game Informer – ۸٫۵
Shack News – No Score
Game Trailers – ۸٫۸
Video Gamer – ۷
Inside Games.ch – ۸۸ /۱۰۰
P S N Senioren – ۸
B T. com – ۳/۵
games TM – ۷/۱۰
In The Game .nl – ۹٫۵
el33tonline – ۴/۵
The Average Gamer – Great
Spong – ۴٫۵/۵
Gaming Age – A-

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.