لیست ایچومنت های Don Bradman Cricket 14 لیک شد

به تازه گی اخبار جدیدی از این  نسخه از سری بازی های اسپرت | sport | معرفی شده است که میتواند برای طرفداران سری بازی های کریکت اخبار خوب و جذابی باشد اخبار منتشر شده حاکی از لیست ایچومنت های بازی است.این خبر که با تازه گی توسط شرکت سازنده این عنوان منتشر شده است توانسته صدای زیادی در بین طرفداران سری بازی های اسپرت ایجاد کند.این عنوان قرار است در سال جاری برای کنسول های نسل هفتم و رایانه های شخصی منتشر شود.در ادامه میتوانید ایچومنت های منتشر شده از بازی را به صورت کامل مشاهده کنید.

1 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Dr. Frankenstein I Presume ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Create a player in the Don Bradman Academy. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
2 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Chairman of Selectors ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Create a team in the Don Bradman Academy. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
3 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Popular Vote ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Rate 5 user generated players in the Cricket Academy. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
4 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Nets Practice ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Get a streak of 50 in Nets Practice Mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
5 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Don’t Mind If I Do ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Play online with a team you have downloaded in the Don Bradman Academy. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
6 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Look What I Did! ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Share a team in the Don Bradman Academy. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
7 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Better Together ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Play an online match with a friend. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
8 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد World Tour ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Play a match at every ground. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
9 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Bowlers Game ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Limit opponent to less than 50 runs in an innings. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
10 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد A Good Start ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Win a career match. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
11 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Mine! ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Take an outfield catch. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
12 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Practice Makes Perfect ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Complete the match practice tutorials for pace and spin bowling, batting, running and fielding. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
13 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Wicket Maiden ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Bowl an over with a wicket and no runs conceded. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
14 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Extra, Extra ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Bowl 120 deliveries in an innings without conceding any extras. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
15 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد All Comers ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Win 3 Ranked online games. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
16 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Five For ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Take 5 wickets in an innings with one bowler. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
17 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Centurion ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Score a century with a batsman. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
18 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Now Go Fetch It ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Hit a 6 with a straight drive. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
19 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Showing Intent ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Hit a 6 with the first ball of an innings. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
20 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Early Breakthrough ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Take a wicket with the first ball of an innings. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
21 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Direct Hit ۱۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Run out a batsman with a direct hit. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
22 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Career Bowler ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Take 100 Wickets with your career player. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
23 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Career Batsman ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Score 2000 Runs with your career player. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
24 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد International Stardom ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Be selected to play for your International team in Career Mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
25 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Captain’s Knock ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Score a double century with your captain. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
26 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد An Innings And… ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Beat a team by an innings. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
27 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Record 11 ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Have your number 11 batsman score 99 or more. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
28 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Safe Hands ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Dismiss a team with just catches. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
29 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Opening Stand ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Score 300 runs in a Test match with your opening batsmen. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
30 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Get to Grips ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Win a Test match on Legend difficulty. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
31 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Nervous Nineties ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Get a batsman out while they are in the 90′s. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
32 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Sobering Effort ۹۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Hit 6 sixes in an over. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
33 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Catches Win Matches ۹۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Take a total of 500 catches. comments g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
34 لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Legend Bowler ۱۰۰gp g لیست اچیومنت های عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد