لیست تروفی های Don Bradman Cricket منتشر شد

چندی پیش قبل از انتشار خبری هایی مبنی بر لیست ایچومنت های نسخه ایکس باکس بازی منتشر شد و گیمر های طرفدار این سری منتظر لیست تروفی های این عنوان اسپرت برای کنسول play station 3 بودند و سر انجامرشکت سازنده اخبار جدیدی مبنی بر لیست تروفی های این عنوان منتشر کرده است که میتواند برای طرفداران این سری جالب باشد.این عنوان قرار است در تاریخ ۱۱ اوریل برای پلتفرم های نسل هفتم و رایانه های شخصی نیز منتشر شود. در ادامه میتوانید لیست تروفی های این عنوان را  مشاهده نمایید.

c07 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد The Don trophy platinum لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Collect all Trophies. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
343 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Dr. Frankenstein I Presume trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Create a player in the Don Bradman Academy. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
0c9 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Chairman of Selectors trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Create a team in the Don Bradman Academy. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
2cf لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Popular Vote trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Rate 5 user generated players in the Cricket Academy. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
71b لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Nets Practice trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Get a streak of 50 in Nets Practice Mode. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
8c6 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Don’t Mind If I Do trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Play online with a team you have downloaded in the Don Bradman Academy. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
a9f لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Look What I Did! trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Share a team in the Don Bradman Academy. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
e42 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Better Together trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Play an online match with a friend. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
f49 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد World Tour trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Play a match at every ground. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
89c لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Bowlers Game trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Limit the batting team to less than 50 runs in an innings. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
648 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد A Good Start trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Win a career match. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
bb6 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Mine! trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Take an outfield catch. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
332 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Practice Makes Perfect trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Complete the spin, pace and batting tutorials in Match Practice Mode in one session. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
97b لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Wicket Maiden trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Bowl an over with a wicket and no runs conceded. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
213 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Extra, Extra trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Bowl 120 deliveries in an innings without conceding any extras. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
9eb لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد All Comers trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Win 3 Ranked online games. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
036 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Five For trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Take 5 wickets in an innings with one bowler. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
7d0 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Centurion trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Score a century with a batsman. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
178 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Now Go Fetch It trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Hit a 6 with a straight drive. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
59f لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Showing Intent trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Hit a 6 with the first ball of an innings. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
659 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Early Breakthrough trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Take a wicket with the first ball of an innings. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
1b5 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Direct Hit trophy bronze لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Run out a batsman with a direct hit. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
7f9 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Career Bowler trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Take 100 Wickets with your career player. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
d07 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Career Batsman trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Score 2000 Runs with your career player. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
03e لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد International Stardom trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Be selected to play for your International team in Career Mode. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
337 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Captain’s Knock trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Score a double century with your captain. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
c7e لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد An Innings And… trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Beat a team by an innings. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
2f2 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Record 11 trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Have your number 11 batsman score 99 or more. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
320 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Safe Hands trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Dismiss a team with just catches. (Minimum match type: 120 deliveries, 10 wickets) comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
eff لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Opening Stand trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Score 300 runs in a Test match with your opening batsmen. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
df2 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Get to Grips trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Win a Test match on Legendary difficulty. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
b18 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Nervous Nineties trophy silver لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Get a batsman out while they are in the 90′s. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
555 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Sobering Effort trophy gold لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Hit 6 sixes in an over. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
8da لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Catches Win Matches trophy gold لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Take a total of 500 catches. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
a15 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Legend Bowler trophy gold لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Take a total of 800 wickets. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
253 لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد Legend Batsman trophy gold لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
Score a total of 16000 runs. comments g لیست تروفی های نسخه PlayStation 3 عنوان Don Bradman Cricket 14 منتشر شد
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.