لیست ایچومنت های RBI BASEBALL 2014

به تازه گی اخبار جدیدی از عنوان اسپرت یا ورزشی RBI BASEBALL 2014 منتشر شده است که میتواند برای طرفداران این سری اخبار خوبی باشد.اخبار منتشر شده حاکی از لیست ایچومنت های بازی است.ایچومنت های منتشر شده از بازی برای کنسول نسل هفتمی مایکرو سافت است.شرکت سازنده قول کار بر روی نسخه نسل هشتمی این عنوان و انتشار این بازی برای این کنسول ها داده است.در ادامه میتواند لیست ایچومنت های منتشر شده این عنوان را مشاهده کنید.

1 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Worthy Challenger ۲۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Complete 1 R.B.I. Challenge. comments لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
2 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Fully Threaded ۱۰۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Complete 5 R.B.I. Challenges. comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
3 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Mr. October ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Make it to the Postseason. comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
4 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Sweep City ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Win the World Series without ever losing a Postseason game. comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
5 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Sandlot Pro ۲۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Win by Mercy Rule against the CPU. comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
6 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Target Locked ۱۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Throw a CPU runner out at home with a Fast Throw from the outfield. comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
7 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Maximum Squeeze ۱۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Hit a walk-off bunt against the CPU in the 9th inning. comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
8 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Top to Bottom ۲۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Hit a home run with a pitcher against the CPU. comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
9 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Batting Around ۲۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Get 9 plate appearances in the same inning against the CPU. comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
10 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Eye on the Ball ۱۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
In a 9-inning game against the CPU, don’t get struck out by the starting pitcher. comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
11 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Perfection in the Work ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Pitch a combined perfect game against the CPU. comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
13 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Power and Precision ۲۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Hit 100 home runs. (Main Profile) comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
14 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Slam Master ۲۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Hit 5 grand slams. (Main Profile) comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
15 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Strikeout King ۲۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Strike out 1000 batters. (Main Profile) comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
16 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Name of the Game ۳۰ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Get 1000 RBIs. (Main Profile) comments g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Secret Achievements
12 لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد Old School ۵ gp g لیست اچیومنت های عنوان RBI Baseball 14 منتشر شد
Throw the ball away.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.