اچیومنت‌ های بازی Wolfenstein: The New Order

لیست کامل اچیومنت های نسخه ی Xbox 360  و Xbox one بازی Wolfenstein: The New Order منتشر شد که در ادامه میتوانید مشاهده کنید . این اچیومنت ها جمعا ۵۰ عدد هستند که ۱۰۰۰ امتیاز را برای بازیکنان به ارمغان آورده است .

بعد از انتشار سیستم مورد نیاز این عنوان برای اجرا در Pc ، حالا نوبت به دارندگان Xbox میرسه که کمی از این بازی بیشتر بدانند . این بازی در تاریخ ۲۰ می (۳۰ اردیبهشت) در اروپا و ایالات متحده به طور همزمان آماده ی اجرا میشود . این هم لیست کامل اچیومنت های بازی Wolfenstein: The New Order :

Gunner ۲۰
Save allied planes
Fergus saved ۳۰
Choose to save Fergus
Wyatt saved ۳۰
Choose to save Wyatt
Vive la resistance! ۲۰
Locate the resistance
Power to the laser ۳۰
Find the Laserkraftwerk
Hidden in the deep ۲۰
Locate the underwater stash
London uprising ۲۰
Defeat the London Monitor
Deliverance ۳۰
Release friend
Liberation ۱۰۰
Complete the game on any difficulty
Super hero ۵۰
Complete game on I AM DEATH INCARNATE! (or ÜBER)
Über hero ۵۰
Complete game on ÜBER
All that glitters ۲۰
Collect 25 gold items
Heart of gold ۳۰
Collect all gold items
The lives of others ۳۰
Collect all letters
Secrets revealed I ۳۰
Solve the first Enigma code
Secrets revealed II ۳۰
Solve the second Enigma code
Secrets revealed III ۳۰
Solve the third Enigma code
Secrets revealed IV ۳۰
Solve the fourth Enigma code
Scout I ۱۰
Unlock stealth perk 1
Knife throwing ۱۰
Unlock stealth perk 2
Knife sheath + ۱۰
Unlock stealth perk 3
Knife sheath ++ ۱۰
Unlock stealth perk 4
Silent shot ۱۰
Unlock stealth perk 5
Vampire ۱۰
Unlock stealth perk 6
Scout II ۱۰
Unlock stealth perk 7
Assassin ۳۰
Unlock stealth perk 8
Deadeye ۱۰
Unlock tactical perk 1
Quick draw ۱۰
Unlock tactical perk 2
Quick regeneration ۱۰
Unlock tactical perk 3
Gun magazine + ۱۰
Unlock tactical perk 4
Shotgun magazine + ۱۰
Unlock tactical perk 5
AR magazine + ۱۰
Unlock tactical perk 6
Marksman magazine + ۱۰
Unlock tactical perk 7
Quick reload ۳۰
Unlock tactical perk 8
Double reload ۱۰
Unlock assault perk 1
Endurance I ۱۰
Unlock assault perk 2
Scavenger ۱۰
Unlock assault perk 3
Bullet feeder ۱۰
Unlock assault perk 4
Endurance II ۱۰
Unlock assault perk 5
Autopanzer ۱۰
Unlock assault perk 6
LKW battery + ۱۰
Unlock assault perk 7
Dual-wield expert ۳۰
Unlock assault perk 8
Throwback ۱۰
Unlock demolition perk 1
Grenade pouch + ۱۰
Unlock demolition perk 2
Grenade pouch ++ ۱۰
Unlock demolition perk 3
Bullseye ۱۰
Unlock demolition perk 4
Rocket magazine + ۱۰
Unlock demolition perk 5
Vaporize ۱۰
Unlock demolition perk 6
Sentinel ۱۰
Unlock demolition perk 7
Hardened ۳۰
Unlock demolition perk 8
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.