موسیقی متن بازی Metro: Last Light

عنوان: دانلود آلبوم موسیقی بازی مترو: آخرین روشنایی Metro: Last Light

سال انتشار: ۲۰۱۳ » کاری از Alexey Omelchuk And Aranrut

فرمت / کیفیت: Mp3 128 kbps

نام آلبوم: Metro: Last Light Soundtrack

مدت زمان کل آلبوم: ۰۱:۲۶:۱۲

Metro Last Light

 

 

Track List:
۰۱٫ Alexey Omelchuk – 2033 00:59
۰۲٫ Alexey Omelchuk – Redemption 00:56
۰۳٫ Alexey Omelchuk – D6 Sixstring 00:53
۰۴٫ Alexey Omelchuk – Sparta 03:03
۰۵٫ Alexey Omelchuk – The Doors of D6 01:14
۰۶٫ Alexey Omelchuk – The Doors of D6 Alt 01:14
۰۷٫ Alexey Omelchuk – The Old Law 00:38
۰۸٫ Alexey Omelchuk – Reich 01:02
۰۹٫ Alexey Omelchuk – Escape 01:00
۱۰٫ Alexey Omelchuk – Chase 01:43
۱۱٫ Alexey Omelchuk – On the Ground! 01:01
۱۲٫ Alexey Omelchuk – Wounded 00:46
۱۳٫ Alexey Omelchuk – Echoes 01:58
۱۴٫ Alexey Omelchuk – Found a Shotgun 02:46
۱۵٫ Alexey Omelchuk – Cabaret I 01:04
۱۶٫ Alexey Omelchuk – Cabaret II 00:41
۱۷٫ Alexey Omelchuk – Cabaret III 00:51
۱۸٫ Alexey Omelchuk – Metro Blues 02:18
۱۹٫ Alexey Omelchuk – Metro Sax 01:46
۲۰٫ Alexey Omelchuk – Redline Marching Song 01:07
۲۱٫ Alexey Omelchuk – Anomaly 02:19
۲۲٫ Alexey Omelchuk – Stalking 03:23
۲۳٫ Alexey Omelchuk – Regina 01:01
۲۴٫ Alexey Omelchuk – Venice Vices 02:16
۲۵٫ Alexey Omelchuk – Private Dance 01:55
۲۶٫ Alexey Omelchuk – Pavel 00:22
۲۷٫ Alexey Omelchuk – Sundown 01:11
۲۸٫ Alexey Omelchuk – No One Walks Here 00:28
۲۹٫ Alexey Omelchuk – The Prisoner 01:19
۳۰٫ Alexey Omelchuk – Dark Child 00:43
۳۱٫ Alexey Omelchuk – River of Fate 01:03
۳۲٫ Alexey Omelchuk – Dead Red Square 00:44
۳۳٫ Alexey Omelchuk – Corpses 00:20
۳۴٫ Alexey Omelchuk – The Forest 02:59
۳۵٫ Alexey Omelchuk – Ghosts 01:54
۳۶٫ Alexey Omelchuk – Drums 00:57
۳۷٫ Alexey Omelchuk – Sparta II 03:12
۳۸٫ Alexey Omelchuk – Last Stand 01:48
۳۹٫ Alexey Omelchuk – Piano Theme 01:00
۴۰٫ Alexey Omelchuk – Enter the Metro 01:40
۴۱٫ Alexey Omelchuk – Artyom’s Tape 02:06
۴۲٫ Alexey Omelchuk – Menu Theme 00:44
۴۳٫ Aranrut – Beyond the Nightmares (Bonus Track) 07:01
۴۴٫ Aranrut – Faster (Bonus Track) 07:57
۴۵٫ Aranrut – Lie (Bonus Track) 04:48
۴۶٫ Aranrut – My Hate (Bonus Track) 06:30

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.