تریلر Project CARS

تریلری جدید ی از بازی زیبای Project CARS که در آن به نمایش مسابقات در شرایط مختلف آب و هوایی می پردازد.

 

 

 

 

یک دیدگاه