۸ تصویر جدید از star citizen’s منتشر شد

بعد از تایید شدن و اخبار شروع به ساخت این عنوان دیگر خبری منتشر نشد تا به حالبعد از مدت ها   از عنوان انحصاری pc اخباری منتشر شد که میتواند طرفداران و فن ها دوستدار این سبک و دارنده گان رایانه های شخصی را قانع کند.در طی اخبار منتشر شده ۸ تصویر جدید به صورت in-game منتشر شده  ا ست که گرافیک بسیار زیبای بازی را به  نمایش میگذارد هم چنین تاریخ انتشار بازی نیز لیک شد!این عنوان قرار است در  تاریخ نا معلومی در سال ۲۰۱۶ ابتدا در کشور های فرانسه و امریکا منتشر شود. در ادامه میتوانید تصاویر منتشر شده از این عنوان را مشاهده کنید.

image_star_citizen-26793-2615_0001 image_star_citizen-26793-2615_0002 image_star_citizen-26793-2615_0003 image_star_citizen-26793-2615_0004 image_star_citizen-26793-2615_0005 image_star_citizen-26793-2615_0006 image_star_citizen-26793-2615_0007 image_star_citizen-26793-2615_0008

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.