E3 2015 | کنترلر جدید XBOX ONE با نام ELITE GAMPAD

در جریان کنفرانس ماکروسافت در E3 2015 از کنترلر جدید XBOX ONE با نام ELITE GAMPAD رونمایی شد . ویدیو این کنترلر را ادامه تماشا کنید.

 

 

یک دیدگاه