آرشیو برچسب های: تاریخ انتشار نسخه ی بتای Titanfall مشخص شد.